DARMOWA WYSYŁKA dla zamówień powyżej 250zł!

DARMOWA WYSYŁKA dla zamówień powyżej 250zł!

Polityka Prywatności

  • Home

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności jest dla nas niezwykle ważnym elementem funkcjonowania. W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszych klientów publikujemy dokument precyzujący zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

  1.  Administratorem serwisu (wraz z podstronami serwisu), w ramach którego prowadzony jest sklep internetowy Moje Wnętrze) oraz danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest jest Wojciech Górka Berg P.U.H. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Radomiu przy ulicy Bratniej 9m1, posługujący się numerem NIP 8550017553 REGON 811153240.

2. Klient może skontaktować się z naszą firmą wykorzystując w tym celu podane w sklepie dane kontaktowe np. adres e-mail lub numer telefonu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Klient poda w trakcie składania zamówienia w firmie Berg P.U.H Wojciech Górka, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.). Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu na poziomie odpowiadającym obowiązującym standardom jest podstawowym celem Polityki prywatności.

4.
1. Administratorem danych osobowych jest Berg P.U.H Wojciech Górka
2. Berg P.U.H Wojciech Górka może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizacji Państwa zamówienia (firma kurierska, Biuro rachunkowe, firma hostingowa).

5. Państwa dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres dwóch lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 5-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niestety bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować  złożonego przez Państwa zamówienia.

7. Berg P.U.H Wojciech Górka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i przetwarzaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się ze sklepem w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

9. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Berg P.U.H Wojciech Górka Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: rodo.bergpuh@gmail.com

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) staramy się w jak najdokładniej wypełnić obowiązujące założenia.

Administratorem Państwa danych jest Wojciech Górka Berg P.U.H. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Radomiu przy ulicy Bratniej 9m1, posługujący się numerem NIP 8550017553 REGON 811153240

Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?
listownie:  Berg P.U.H. Wojciech Górka,  ul. Bratnia 9m1,  26-600 Radom
e-mailem na adres: rodo.bergpuh@gmail.com

Jakie macie Państwo prawa?
1.Dostęp do państwa danych
2.Możliwość ich poprawienia
3.Żądanie ich usunięcia
4.Ograniczenia Przetwarzania,
5.Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Po co nam Państwa dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

Czy musicie Państwo podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziecie mogli Państwo jednak dokonać zakupów. Państwa dane są niezbędne do realizacji zamówienia

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie sprzedaży internetowej w tym realizowanie zamówień.

Komu przekażemy Państwa dane?
1. Podmiotom realizującym usługę transportu/dostaw zamówionych przez Państwa towarów.
2.Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla naszego Serwisu.
3.Podmiotom świadczącym usługi rozliczeniowo-rachunkowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres dwóch lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 5-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

Czy po przekazaniu nam danych możecie Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Osobie, której dotyczą przekazane dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.